Przedsiębiorstwo Usłogowo Instalacyjne INSAN świadczy usługi w zakresie modernizacje instalacji hydrantowych. Wykonujemy instalacje hydrantowe tak, aby odpowiadały wymaganiom stawianym przez przepisy wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dziennik Ustaw nr 70 z dnia 21/04/2006 poz. 563
    Obecnie wykonywane instalacje hydrantowe są składają się ze zbiornika stanowiącego bufor wodny (jego objętość jest dostosowywana do warunków obiektu), zestawu pompowego, który zapewnia wymagane ciśnienie i wydajność oraz instalacji hydrantowej zaopatrzonej w odpowiednią ilość zaworów hydrantowych wraz z szafkami i nasadami.
    Przejscia przez ściany są wykonywane w sposób uniemożliwiający przedostanie się ognia poprzez strefę ogniową.

    Ponadto na życzenie Inwestora wykonujemy instaklacje alarmowe zabezpieczające obiekt przed zalaniem i dewastacją instalacji hydrantowej.


Copyright by Przedsiębiorstwo Usługowo Instalacyjne INSAN Spółka Jawna © 2008
Design by Red InGo
Start   |   O firmie   |   Oferta   |   Realizacje   |   Praca   |   Kontakt
insan.waw.pl - przewierty sterowane, instalacje hydrantowe, przyłącza wodociągowe, przepompownie wody, sieci zewnętrzne wodociągowe, hydroizolacje budynków, ujęcia wody oligoceńskiej i stacje uzdatniania wody